Каталог


Технология на зърното
Транспортиране на зърно

За зърнопроизводителите, собственници на зърнобази, фуражни цехове и заводи AgroVista предлага пълната програма "GRUBER" за транспортиране на:
житно и царевично зърно; сортови семена;
влажна царевица;
грах, боб, соя и др. легуминозни;
фуражи, шротове, кюспета;
суровини с брашнена консистенция.

Решения за всички производственни условия!
Приемници за зърно, шнекове, канони, елеватори, системи за
товарене и разтоварване на камиони.
Различните модели с технически данни и капацитети, ще намерите подробно описана на съответните подлинкове.


AgroVista Ви осигурява австрийски менажмент за комплексно проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на съораженията.

Организира работно посещение до Австрия за запознаване с
технологиите при практически условия.

        Силози за зърно       
                                                                                           
Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...