Влажна царевица
до 40% влага
   Каталог  

Проспекти


SDG 1100  /  SDG 1100
          


Транспортиране на зърно

Вентилаторни духалки "Грубер"

Модели:
- Нагнетяващи вентилаторни духалки - модели DIG и DG
Капацитети: от 3 до 16 тона на час
транспорт на разтояние от 10 до 50 метра и
височина до 3 м.

- Всмукващи-/ нагнетяващи с ел-мотор - модел SDG
Капацитети: от 6 до 13 тона на час
транспорт на разтояние от  10 до 50 метра и
височина до 3 м
.

Техническите данни на отделните модели ще намерите на
края, най-долу на страницата.


Бързи, неувреждащи зърното и сортовата чистота.
Мощност на задвижването 7,5 kW;11 kW;15 kW

Задвижването на вентилатора при тип 750 става с фланшов мотор.

При типовете 1100 и 1500 задвижването е с предавка с клиновидни ремъци.
Шлюзът с лопатково колело има отделно задвижване с моторв ляво
всмукваща/нагнетяваща духалка
 

Инжекторна нагнетяваща духалка Type DIG

Биз шлюз с лопатково колело, комплектна.
С готова за експлоатация изработка с инжектор и фуния (не може да се преустройва на засмукващо-нагнетяваща духалка).
Предпазна решетка на страната на засмукването,
комплектно електрооборудване,
с входна вана за зърно,
с колесар за придвижване.

 


Нагнетяваща духалка Type DG

Комплектна, с готова за експлоатация изработка с лопатково колело,
автоматичен въздушен клапан,
комплектно електрооборудване,
входна вана за зърно,
с колесар за придвижване
.

Може да се преустройва на засмукващо-нагнетяваща духалка.

 


Всмукваща/Нагнетяваща духалка Type SDG

допълнително с вграден циклон и всмукващ хобот с 3,5 m дълъг гъвкав маркуч
(вместо входна вана)

Дооборудване за нагнетяваща духалка може да бъде доставено.
Проспект SDG 1100 
Проспект SDG 1500 

 
лопатково колело със самостоятелно задвижване
 

подпори на засмуквателя
с гъвкава връзка
 

ел. оборудване е комплектно монтирано


Технически данни - Нагнетяваща духалка   DIG /  DG

Тип

kW

Производителност тона/час
дълж - 25 метра
височина-3 метра

Производителност тона/час
дължина-50 метра
височина-3 метра

Тегло в
kg

DIG 750

7,5

5,0

3,0

180

DG 750

7,5

8,0

6,0

210

DG 1100

11,0

13,0

10,0

300

DG 1500

15,0

16,0

12,0

310

  дължина  1,75 m
  ширина    0,80 m
  височина  0,95m

 

 Технически данни - Засмукваща/нагнетяваща духалка SDG

Тип

kW

Производит. тона/час
дълж - 10m
височ. - 3m

Производ. тона/час
дълж. - 30m
височ - 3m

Производит. тона/час
дълж. - 50m
височ - 3m

Тегло
в кг

SDG 1100

11,0

10,0

8,0

6,0

320

SDG 1500

15,0

13,0

10,5

8,0

330

дължина   1,75m
ширина     1,00m
височина  1,70m

 

 


        За клиенти       
                                                                                           
Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...